Pellisson

  • 1834 Opgericht. Volgens de site van Raynal is de oprichtingsdatum 1876, maar volgens de gemeentearchieven 1834.
  • 1889 Pellisson opent Chateau Pellisson inPellisson Cognac
  • 1907 Capiello ontwerpt zijn beroemde affiche
  • 1973 Hennessy koopt Pellisson op
  • 1975 Pellisson verwerft de merken Three Barrel (van Pinet-Castillon) en Raynal (opgericht in 1840 te Jarnac).
  • 1999 Hennessy verkoopt Pellisson (met merken Raynal en Three Barrels); nieuwe eigenaar: Patrice Quatravaux
  • 2009 eind van productie cognac op Chateau Pellisson

Three Barrels wordt vooral in de UK verkocht (brandy) en Raynal in de USA (brandy). Het merk Pellisson is inmiddels geheel verdwenen.
Het Chateau de Pellisson in Cognac is tegenwoordig eigendom van Bisquit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here