Hivert & Pellevoisin

Hivert & Pellevoisin ontstaat ten gevolge van het huwelijk in 1832 van Antoine Hivert met Victoire Amélie Pellevoisin in La Rochelle.Hivert Pellevoisin

Hun dochter, Amédée Victoire Louise (Louise) Hivert trouwt in 1858 met August J. Godet uit La Rochelle waarna de naam Hivert & Pellevoisin eigendom wordt van Godet.

In 1960 werden er nog cognacs Hivert Pellevoisin geproduceerd. Op veilingsites worden nog wel eens flessen te koop aangeboden, vaak ook miniaturen.
Ook wordt het merk Louise Hivert af en toe nog gemaakt, met als producent Hivert-Pellevoisin, maar het is dan eigenlijk een B-merk van Godet.

Hivert & Pellevoisin waren in bezit van wijngaarden en ook van het prachtige Chateau La Clavier, dat daardoor ook eigendom werd van Godet. Dit Chateau is in de Tweede Wereldoorlog door de Duiters gevorderd en is niet meer terug in bezit gekomen van de Godet Familie. Het is volledig afgebrand en daarna weer gerestaureerd. Momenteel is het in gebruik als Hotel (Hotel du Chateau te Lagord, net buiten La Rochelle).

La Clavier
afgebrand in de Tweede Wereldoorlog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here