Gautier, Joseph

Joseph Gautier

  • 1886    Opgericht in Cognac.

Bekend van de fantastisch mooie poster met de Ibis. De Ibis was ook het logo van Joseph Gautier & Fils.

Ibis Cognac Brandy: The Brand of Quality Poster

Joseph Gautier is overgenomen door Larsen, in 1926. Zij gebruiken de naam Ibis als merknaam voor hun cognacs met daarbij de afbeelding van een Vikingschip.

Niet te verwarren met:

  • Gautier in Aigre: Gautier Frères of Gautier SA.
  • Guy Gautier en H. Dyke Gautier, ook in Cognac.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here