Gautier, Guy

Gautier, Guy

  • 1697 Opgericht.

Gekocht door Bénédictine (zestiger of zeventiger jaren).
Door Bénédictine verkocht aan Hine; waarschijnlijk rond 1982.

Guy Gautier had als handelsmerken: Christian en Dyke Gautier.
H. Dyke Gautier was tevens de opvolger van Arbouin, Marett & Co.

Logo’s:

Guy Gautier had het logo met de drie boompjes op een schild.
H. Dyke Gautier had als logo een leeuw met iets wat op een kanon? lijkt.

Logo guy gautierLogo h. dyke gautier
Niet te verwarren met Gautier in Aigre: Gautier Frères of Gautier SA.
Ook niet te verwarren met Joseph Gautier in Cognac met het Ibis-logo. Dit is overgenomen door Larsen (waarschijnlijk rond 1996). Deze gebruikt het merk Ibis nu met als logo een Vikingschip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here