Exshaw

Exshaw, handelshuis

Exshaw werd in 1805 opgericht door John Exshaw, die jonge cognac kocht en deze – in afwijking met de gewoonte van die tijd – in Frankrijk liet rijpen voordat hij ze naar Engeland exporteerde. Engelse handelaren lieten hun cognacs meestal in Londen rijpen.

Zijn zoon Thomas-Henri zette het bedrijf voort en exporteerde naar diverse landen waar Engeland de scepter zwaaide. Het bedrijf verwierf veel aanzien en stond in de eerste helft van de 20e eeuw goed aangeschreven. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het echter een groot deel van zijn markt en begon te kwakkelen.

In 1975 kocht Otard het bedrijf.

Inmiddels is Exshaw al weer geruime tijd van de markt gehaald. Het is nog wel mogelijk flessen van oude voorraden op de kop te tikken, maar Exshaw wordt niet meer geproduceerd.

De laatste producten: XO en Extra Age d’Or; beiden grande champagne.
Verder worden er nog regelmatig jaartalcognacs aangeboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here