Barriasson

N. Barriasson & Co.

Merk waarvan af en toe nog flessen opduiken op veilingen. Het merk is tot ongeveer de tachtiger jaren van de vorige eeuw geproduceerd. Het is gekocht door Gaston de Lagrange, een merk van Otard.

trademark van Barriasson
trademark van Barriasson

Zij hadden prachtige etiketten die te zien zijn op de website van Paul Ronne.

 • 1850 Oprichtingsdatum van N. Barriasson & Co. in Cognac.
 • 1898 Marchand, Lecoq & Co. zetten het merk Barrriasson voort. Zij behielden het merk Barriasson.
 • 1984 Stop van de activiteiten van de distilleerderij op Rue de Pons 89 in Cognac.
 • ?          Otard koopt Barriasson via zijn merk Gaston de Lagrange.
 • 1991 Martini Rossi koopt het merk Otard.
 • 1992 Baccardi koopt Martini Rossi.

Barriasson

Merken van Barriasson waren:

 • Gréville
 • De Valle, P.
 • Floquet
 • Paul Frères
 • Soulié

2 gedachten over “Barriasson”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here