Vignoble Vincent

Vignoble Vincent, bouilleur de Cru in Saint Pierre d’Oléron (fins bois)

Een bouilleur de cru van fins bois cognac op Île d’Oléron, hoe kan dat?

Christophe Vincent heeft in 2007 het bedrijf van Yvan en Guy Videau overgenomen, dat door Victorien Videau in de dertiger jaren van de 20e eeuw op het eiland is opgezet; ongeveer 47 hectare wijngaard. Maar Christophe’s vader, Jacques, heeft in de zestiger jaren een wijngoed opgezet in Matha, de fins bois regio. Dit is door zijn zoon overgenomen in 1996 en uitgebreid tot 13 hectare. Deze wijn gebruikt Christophe om zijn cognacs van te maken.

Gamma (fins bois): VS 2008, Napoleon 1994, XO 1986, Vieille reserve 1972.

http://www.vignoble-vincent.com/
Adres: 75 Rue des Châteliers, 17310 Saint Pierre d’Oléron. Telefoon: 0546 470397. (Open van ma-za van 9-12.30 en 14-18h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here