Vallade

Vallade, bouilleur de Cru in Brie sous Archiac (petite champagne)

[niet te verwarren met het merk Marquis de Vallade van Chollet]

Jean en Pascale Vallade zijn vignerons en bouilleurs de cru in de regio petite champagne. Ze distilleren hun cognac zelf.
Daarnaast verhuren ze ook twee kamers (bed and breakfast).

Gamma (petite champagne): Long Drink, XO
Veder weinig informatie bekend. Het is mogelijk nog een Hoirie Roger Vallade petite champagne 1949 tegen te komen.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-earl-vallade-fils-brie-sous-archiac (Geen eigen website).
Adres: 37 Route des Charmilles, 17520 Brie sous Archiac. Telefoon: 0546 700884; mob.: 06 70448875. (Bezoek is welkom, geen specifieke openingstijden bekend.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here