d’Ussé

d’Ussé, merk van Otard

Chateau de Cognac (Otard)

d’Ussé is een merk van Otard. De blend is samengesteld door cellar master Michel Casavecchia. Het merk wordt gepromoot door Jay-Z.

Ussé is een blend van de vier beste Cru’s: grande champagne, petite champagne, borderies en fins bois. Er zijn twee kwaliteiten: VSOP en XO.

http://www.dusse.com/
Adres: Château de Cognac, 16100 Cognac. Telefoon: 0545 36 8888. (bezoek Otard: alle dagen open behalve 1 mei. Betaalde rondleidingen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here