Trois C

Les Trois C, merk van familie Chartier, bouilleur de Cru in Juicq (fins bois)

[niet te verwarren met Joël Chartier in het nabijgelegen Écoyeux, ook fins bois]

Eigendom van de familie Chartier: Linette Chartier en Cédric en Cyril Chartier. Er is zeer weiig bekend van deze familie, maar ze hebben inmiddels al wel een website, waarop hun producten vermeld staan. Hopelijk volgt er binnenkort wat meer informatie. Ze bezitten 28 hectare wijngaard.
Voor zover bekend hebben ze geen eigen alambiek.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, Napoléon, XO.

http://www.lestroisc.com/
Adres: 12 rue de la Cure, 17770 Juicq. Telefoon: 0546 953468; mob.: 06 85547769. (iedere dag open tussen 8h en 20h.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here