Tourny

Rémy Tourny, bouilleur de Cru en distilleerder in Louzac Saint André (borderies)

Als zeven generaties lang exploiteert de familie Tourny 30 hectare wijngaard in de fins bois. Ze distilleren ook voor anderen.

Gamma: voor zover ik weet hebben ze alleen een Borderies XO Extra Old, die zijn dochter en kleindochter zijn gaan verkopen na het overlijden van Rémy Tourny in 1996.

http://www.lesproduitsduterroir.com/index.asp?id=805&idf=417
Adres: Domaine de Montlambert, 16100 Louzac Saint André. Telefoon: 0545 822786. (Geen informatie over bezoek bekend.) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here