Tarin

Tarin, bouilleur de Cru in Tanzac (bons bois)

Het bedrijf van Claude & Michel Tarin wordt momenteel al weer gerund door Nathalie & Grégory Tarin. Al zeker sinds 1870 wordt door de familie wijn en cognac gemaakt in deze bons bois regio, waar ze 175 hectare bezitten, verdeeld over drie domeinen en twee cru’s. Het is dus zeker niet alleen bons bois wat geproduceerd wordt, maar ook veel fins bois.
Ze hebben vier alambieks en bottelen al sinds 1976.

Gamma (blends?): VS, VSOP, Napoléon, XO.

http://www.cognac-pineau-tarin.com/
Adres: 23 rue des Brianes, Hameau Chez Thiboire, 17260 Tanzac. Telefoon: 0546 942380. (Bezoek: door de week open van 8-12h en van 14-18h.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here