Sigogneaud

Sigogneaud, bouilleur de Cru in Saint Ciers Champagne (petite champagne)

Eigenaar is Gilles Sigogneaud.

Ze distilleren zelf.

Gamma (petite champagne): Vieille Réserve (verdere informatie ontbreekt).

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-sigogneaud-gilles-st-ciers-champagne (geen eigen website)
Adres: Chez Paraise, 17520 Saint Ciers Champagne. Telefoon: 0546 700095. (Bezoekers welkom op afspraak van maandag tot zaterdag tussen 9h en 19h.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here