Rousteau-Rullaud

Rousteau-Rullaud, bouilleur de Cru in Corme Royal (bons bois)

In 1870 begonnen door de familie Bon. Zij installeerden reeds een alambiek. Hun kleindochter, Andrée Bon, trouwde met Jean Rullaud en zo ging het bedrijf ook heten. In 1970 namen Marcel en Pierre Rullaud het van hun vader over. Marcel ging in 1993 met pensioen en zijn schoonzoon, Philippe Rousteau, volgde hem op, naast Pierre Rullaud. Philippe Rousteau komt ook uit een boerenfamilie die naast spelt, grauwe erwten, linzen en zonnebloemen ook wijn verbouwden (Rousteau in Bréville). Met de komst van Philippe ging het bedrijf GAEC Rullaud heten. Sinds het vertrek van Pierre Rullaud tijd heet het nu EARL Rousteau. Op de etiketten van zijn cognacs staat echter soms Rullaud (oude vooraden?) en soms Rousteau.
Ze distilleren hun cognacs zelf.

Gamma (bons bois): Apéritif, VSOP, Vieille Réserve.

http://www.rousteaurullaud.com/
Adres: 17 le Maine Dorin, 17600 Corme Royal. Telefoon: 0546 947257; port: 06 18690128. (bezoekers zijn welkom, telefoon vooraf wordt op prijs gesteld).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here