Rousteau, Guy

Guy Rousteau (J’y Crois), bouilleur de Cru in Bréville (fins bois)

[Niet te verwarren met Rousteau (-Rullaud) in Corme Royal]

De familie Rousteau bezit een boerenbedrijf met 50 ha land, waarvan 15 is aangeplant met wijn voor cognac. De rest is voor groenten, graan, zonnebloemen enz. Het is een biologisch bedrijf dat zichzelf “J’y Crois” noemt (ik geloof er in).

Gamma (fins bois): Vieille Réserve.
Vroeger werd ook een drie sterren en een VSOP gemaakt.

http://www.keldelice.com/producteurs/gaec-jy-crois
Adres: 12 rue Raymond Doussinet, Le Bourg, 16370 Bréville. Telefoon: 0545 808296; Mob.: 06 87585324. (Bezoek liefst op afspraak, bij voorkeur ’s middags).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here