Roullet-Fransac

Roullet-Fransac, handelshuis te Cognac (van de Changyu groep)

Het monumentale pand van Roullet-Fransac, voorheen hotel Martell en tegenwoordig Logis de Saulnier.

Roullet-Fransac is sinds 1838 in handen van de Roullet-familie. Gevestigd in Chermignac, in de Rue des Forges, waar ook Fransac gevestigd was. Maar het Maison Roullet-Fransac met daarin het Logis le Saulnier bevindt zich pal naast het monumentale pand van Hennessy aan de 11 Quai des Flamands op de hoek met de Rue Saulnier. Dit pand hebben ze overgekocht van Martell  toen dat bedrijf verkocht werd aan Seagram (1988).

In 2013 is de firma overgenomen door de Chinese Changyu groep, de grootste en oudste wijnproducent in China.

[Zowel deze Roullet als Roullet-Fransac laten zich er op voorstaan tot de eerste firma’s te behoren die cognac in flessen ging verkopen (naast Denis-Mounié en Jules Robin). Dit lijkt er op te duiden dat er familiebanden zijn tussen beide.]

Het is overigens treurig dat er zo weinig informatie te vinden is over de geschiedenis van Fransac en Roullet.

Ze bezitten eigen wijngaarden in Grande en Petite Champagne en een distilleerderij.

Ze maken een Très Belle Fine La maison, de jongste cognac, bijna volledig van Fins Bois; een VSOP (Fine Champagne), XO (Fine Champagne) en een Réserve Ancestrale (vijftig jaar oude Grande Champagne).

Onder de naam Debriac maken ze ook cognacs: VSOP (fine champagne), XO (fine champagne), 25 Ans (grande champagne), vintage 1970 (grande champagne).

http://www.cognac-fransac.com/ of
http://www.roulletfransac.fr/fr/
Adres: 11, Quai des Flamands, 16100 Cognac. Telefoon: 0545 824493. Bezoek welkom in de Fransac-bar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here