Rivière, Jean-Noël

Jean-Noël Rivière, bouilleur de Cru in Mosnac (petite champagne)

[Niet te verwarren met Dominique Rivière in Mortiers (fins bois), noch met Héritage René Rivière in Saint Sulpice de Cognac (borderies).]

De huidige eigenaresse is Marie-Thérèse Broussaud Rivière. Verbouw van graan en andere producten is de voornaamste bron van inkomsten.

Gamma (petite champagne): Vieille Réserve, Hors d’Age)

Geen website.
Adres: Chateau Mosnac of Chateau La Barrière, La Barrière, 16120 Chateauneuf sur Charente. Telefoon: 0545 625368. (Geen informatie bekend over openingstijden, maar wel directe verkoop).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here