Renou

Thierry Renou, bouilleur de Cru in Saint Dizant de Gua (fins bois)

Weinig informatie bekend over deze bouilleur. Ze noemen zich ook wel Distillerie Renou, dus we mogen aannemen dat ze zelf distilleren.

Gamma (fins bois): VS, VSOP (mogelijk meer).

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-liqueurs-renou-st-dizant-du-gua (Geen eigen website).
Adres: 61 Route de bordeaux, 17240 Saint Dizant du Gua. Telefoon: 0546 499427. (Bezoek mogelijk op afspraak tijdens de schoolvakanties.) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here