Renaudin

Le Renaudin, agrarische school met een eigen cognaclabel (petite champagne)

Renaudin2

De gemeente Jonzac heeft de wijngaard in 1964 gekocht en overgedaan aan het Ministerie van Agricultuur om er een lyceum van te maken voor wijnbouw en agricultuur. Het domein omvat 85 hectare waarvan 14,5 hectare wijnbouw.
Er is een eigen distilleerderij.
De VSOP petite champagne is al eens in de prijzen gevallen (2010).

Gamma (petite champagne): Apéritif, VSOP, XO.

Renaudin

http://www.lerenaudin.fr
Adres: Route de Cognac, 17500 Jonzac. Telefoon: 0546 480444. (Open voor bezoek van maandag tot vrijdag van 8-12h en van 13-18h. In het weekend op afspraak. Gratis.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here