Renaud HF

François Renaud, bouilleur de Cru in Saint Genis de Saintonge (bons bois)

[Niet verwarren met Gérard Renaud in Jarnac-Champagne, petite champagne.]

Kleine bouilleur. HF Renaud staat voor Henri et François Renaud.
Ze hebben een distilleerderij.

Gamma (bons bois): VS, mogelijk ook andere.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-renaud-st-genis-de-saintonge (Geen eigen website)
Adres: 6 chem Ouzenauds, La Bourrelière, 17240 Saint Genis de Saintonge. Telefoon: 0546 498347. (Bezoek is het hele jaar door op afspraak mogelijk.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here