Raison Personelle

Raison Personelle, merk van Bertrand de Witasse, bouilleur de Cru in Angeac-Champagne (grande champagne)

Bertrand de Witasse heeft in 1995 de stoute schoenen aangetrokken en is van Parijs naar Charente verhuisd om het bedrijf van zijn oom Yves Renaud voort te zetten, die zelf geen opvolger had. Het bedrijf van de familie Renaud is aan het begin van de 19e eeuw ontstaan. De naam van het bedrijf is nu nog steeds S.C.E.A. Renaud Champ de Contre. Bertrand en Sabine de Witasse bezitten 20 hectare wijngaard in de grande champagne. Ze distilleren ook zelf. Het merendeel van hun opbrengst wordt verkocht aan Rémy Martin en Hennessy waarmee ze contracten hebben.

Range (grande champagne): XO.

http://raisonpersonnelle.wix.com/raison-personnelle
Adres: 137 Rue des Porches, 16130 Angeac Champagne. Telefoon:  0545 362855; mob.: 06 84855697. (Bezoek is mogelijk op afspraak).
(Bij het BNIC staat als adres: 40 Rue Joseph Pataa, 16100 Cognac. Hier staat het bedrijf S.C.E.A. Renaud de Champ Contre ook officieel geregistreerd. Maar dit is niet het bezoek-adres)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here