Prunier, Vignobles

Vignobles Prunier, bouilleur de cru in Ecoyeux (fins bois)

[Niet te verwarren met het handelshuis Prunier te Cognac]

De familie Prunier in Ecoyeux is al sinds vier generaties werkzaam in het vak. Ze bezitten 40 hectare wijngaard in de fins bois. Ze destilleren zelf.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, Vieille Réserve, XO.

http://vignoblesprunier.com/page.php?page=1
Adres: 6 Chemin Debussy le Sarreau, 17770 Ecoyeux. Telefoon: 0546 959334; mob.: 06 74079308. (Bezoekers welkom, bij voorkeur op afspraak.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here