Prisset

Prisset, bouilleur de Cru in Jurignac (petite champagne)

De familie Prisset zou sinds ongeveer 1880 wijnbouwer zijn in deze streek en Roger en Annie Prisset vormen de vierde generatie zijn. Ze beschikken over bijna 30 hectare in de petite champagne, volledig aangeplant met ugni blanc. Ze distilleren zelf, sur lies. Opslag gebeurt in Limousin houten vaten.

Het is op het domein ook mogelijk om je met een treintje door de wijngaarden te laten rijden waarbij uitleg wordt gegeven over de wijnbouw.

Gamma (petite champagne): VO, VSOP, XO (1979), Extra (1962) en een zeer beperkte oplage van Le Paradis (1872).

http://www.cognac-prisset.fr/
Adres: Puycaillon, 16250 Jurignac. Telefoon: 0545 663755. (Openingstijden: elke dag van 9 – 19h, behalve op zondagen in de periode oktober-mei).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here