Pierre de Segonzac

Pierre de Segonzac, bouilleur de Cru in La Nérolle (grande champagne)

Pierre Ferrand (1929-2013)
  • 1702  opgericht door Jacques Ferrand. De familie Ferrand is echter al wijnboer sinds 1469.
  • 1986  Pierre Ferrand huurt Alexander Gabriel en Jean-Dominique Andreu, twee studenten van de business school, in om hem te helpen met zijn bedrijf.
  • 1992  Pierre Ferrand maakt Alexander Gabriel en Jean-Dominique Andreu tot zijn partners. Beiden krijgen 8% van de aandelen.
  • al snel ontstaat onvrede tussen de partijen.
  • 1993  Pierre Ferrand gaat een samenwerking aan met Franck Monier en creëert het merk Monier-Ferrand en Famille Ferrand.
  • vanaf 1994 leidt de onvrede tussen Ferrand en Gabriel & Andreu tot diverse rechtszaken.
  • Ca 2000  De wegen van Gabriel & Andreu en Pierre Ferrand scheiden zich, zij kopen Pierre Ferrand uit.
  • Rond 2000 start Pierre Ferrand zijn eigen bedrijf en noemt het Pierre de Segonzac.
  • 2013: Pierre Ferrand overlijdt.
  • In 2014 zet Pablo Ferrand, een kleinzoon van Pierre, het bedrijf voort.

 

De situatie in 2000 is niet geheel duidelijk. Pierre Ferrand is in elk geval zijn naam, het merk Ferrand, kwijtgeraakt. Verder lijkt het er op dat Pierre Ferrand zijn oude voorraden mee heeft gekregen en dat Gabriel en Andreu de jonge voorraden en de vooraden op fles hebben gekregen. Over wat er met de wijngaarden is gebeurd is de informatie tegenstrijdig. Torula News, een zeer betrouwbare bron van informatie, schrijft dat Pierre zijn wijngaarden is kwijtgeraakt. Toch lijkt het er meer op dat hij zijn 27 hectare in de grande champagne heeft kunnen behouden.
Rond deze tijd was Pierre Ferrand al met werken gestopt. Hij begint echter opnieuw onder een nieuwe naam: Pierre de Segonzac. Over de samenwerking met Franck Monier, die wijngaard in Chassors had, is niets meer te vinden. Franck Monier is, zo lijkt het, alleen verder gegaan; later met zijn zoon Paul Monier. Tegenwoordig maken zij het merk Le Palin.

In 2013 overlijdt Pierre Ferrand en niet veel later, in 2014, neemt een kleinzoon van Pierre, Pablo Ferrand, de zaak over.

Pablo beschikt over 27 hectare, volledig beplant met ugni blanc. Hij destilleert sur lie. Opslag in Limousin eiken.
Hij is bezig met de aankoop van enkele hectare nieuwe wijngaard.

Gamma vanaf 2000 (grande champagne): VSOP, XO Réserve, XO Sélection des Anges, Ancestrale, Extra.

Het gamma van vóór 2000: Fine and Pale, Ambre, Réserve, Sélection des Anges, Abel, Ancestrale, Brut de Fût. (een aantal van deze namen zijn na 2000 gecontinueerd door Gabriel en Andreu (later alleen Gabriel) onder het label van Pierre Ferrand).

Pierre Ferrand was ook de eigenaar geworden van het merk Decourtet, maar dat eigendom is overgegaan naar Gabriel & Andreu.

http://www.pierredesegonzac.com/
Adres: La Nérole, 16130 Segonzac. Telefoon: 05 46302214. (Geen informatie over bezoekmogelijkheden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here