Peyrot

Peyrot, bouilleur de Cru in Jarnac (grande champagne)

Jean Baptiste Peyrot is in 1893 als wijnboer begonnen. In 1956 zijn Jean en Mathilde begonnen met destilleren om eau-de-vie aan handelaren te verkopen. Pas in 1970 besloten François en Gisele Peyrot om zelf cognac in flessen te gaan verkopen. Hun VSOP kwam in 1971 als eerste in de verkoop.

Gamma (grande champagne): Sélection, VSOP, Napoléon, XO, Héritage.

Onlangs kwam ik een Volare Grande Champagne Philip V tegen die ook door Peyrot is gemaakt, bestemd voor de Aziatische markt. 

http://www.cognac-peyrot.com/
Adres: Rue du Paradis, Chemin de la Grande Champagne, B.P. 42, 16200 Jarnac. Telefoon: 0545 811670. (Bezoekers zijn welkom). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here