Ormeaux

Les Ormeaux, bouilleur de Cru in Pons

Michel en Laurent Raine vertegenwoordigen de vierde en vijfde generatie wijnbouwers. Ze zijn in het bezit van 45 hectare wijn en 70 hectare graan. Vanaf 2002 zijn ze ook zelf cognac gaan bottelen en verkopen.
Hun adres ligt precies op de grens van de bons bois en fins bois, maar nergens vermelden ze op hun eigen site tot welk district ze behoren. Dat zou doen vermoeden dat ze tot de bons bois behoren, maar ik heb flessen petite champagne gezien. Dus moeten ze hun wijngaarden verspreid over meerdere regio’s hebben liggen.

Gamma: VS (petite champagne); geen verdere informatie.

De familie verhuurt ook een 6-persoons gîte en heeft een klein museum over wijnbouw.

http://www.cognac-pineau-lesormeaux.com/
A
dres: 4 Rue des Sapins, Chez Machet, 17800 Pons. Telefoon: 0546 913432; mob.: 06 79836295. (Bezoek: het hele jaar mogelijk van maandag tot zaterdag van 10h – 12h en van 14h – 19h; zondags op afspraak. Telefoon vooraf wordt gewaardeerd.) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here