Navarre

Navarre, bouilleur de Cru in Gondeville (grande champagne)

Volgens eigen opgave is het bedrijf in 1811 gestart, maar de familie begon al in de 18e eeuw met de productie van cognac. Het land, Domaine du Renclos, is door Pierre Navarre aangekocht en in 1868 is het ‘maison’ gebouwd. De huidige eigenaar is Jacky Navarre. Hij bezit 11 Ha wijngaard in de grande champagne, waarvan 10 Ha is aangeplant met 6% Folle Blanche, 6% Colombard en de rest Ugni Blanc. Daarnaast heeft hij 1 Ha met druiven voor zijn Pineau. Ze distilleren zelf en hebben twee opslagplaatsen, een natte en een droge.

Gamma: Vieille Réserve en een Vieille Réserve 1925.

Geen website bekend.
Adres: Domaine du Renclos, 16200 Gondeville. Telefoon: 0545 811974. (Bezoek: geen informatie beschikbaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here