Morandière

Vignobles de Morandière, bouilleur de Cru in Saint-Georges-des-Agoûts (fins bois)

Morandiere Vignoble

Tamelijk onbekende bouilleur de cru. Familiedomein waar al vijf generaties wijn en cognac wordt geproduceerd. Delphine en Vincent Morandière zijn de huidige eigenaars. Ze verbouwen 95% ugni blanc en 5% colombard.
Vroeger werd het destilleren uitbesteed aan kennissen, maar al weer enige tijd destilleren ze zelf.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, XO Chateau Gendreau l’Estey

MORANDIERE--LOGO-

http://www.vignoblesmorandiere.com/
Adres: Le Breuil, 14 rue du Pineau, 17150 Saint-Georges-des-Agoûts. Telefoon: 0546 860276; Mob: 06 89044811. (Bezoek: alle dagen geopend, telefoon vooraf is wenselijk. In juli en augustus dagelijkse rondleiding door de wijngaarden vanaf 18.00h)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here