Montleau

Cognac de Montleau, bouilleur de Cru in Mérignac (fins bois en borderies)

Cognac de Montleau is een in Nederland onbekend merk, dat waarschijnlijk toch al lange tijd bestaat en onder in Noorwegen beter bekend is waar ze zelfs een Club de Montleau hebben.
De eigenaar van Cognac de Montleau is Alexandre De Brou de Laurière die afstamt van de Rochefoucaud familie, die banden heeft met het Engelse koningshuis. In de 19e eeuw werd al cognac gemaakt die goed stond aangeschreven.
Het merk is pas in 2014 gedeponeerd, wellicht omdat er een onderbreking is geweest in de productie en Alexandre de Laurière er opnieuw mee is begonnen. Zijn bedrijf heeft hij L&L Partners genoemd, een SAS (in Nederland zouden we dat een NV noemen).

Ze hebben ongeveer 40 hectare wijngaard in de fins bois en borderies.

Gamma (blend van fins bois en borderies): Réserve (VSOP, 15 jaar), Héritage (XO), Impérial (Hors d’Age), 1970, Autour de 1942.

https://cognac-de-montleau.com
Adres: 1 Rue du Chateau, Château de Villars, 16200 Mérignac. Tel. 0545 679163. (Geen informatie bekend over mogelijkheden tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here