Moine Frères

Moine Frères, bouilleurs de Cru in Chassors (fins bois)

In 1980 hebben de broers François en Jean-Yves Moine het wijnbouwbedrijf van de familie opnieuw leven ingeblazen. In het fins bois district bezitten ze 39 hectare waarvan 31 beplant met ugni blanc voor cognac.
Ze distilleren zelf.
Ze verzorgen ook een rondleiding door het bedrijf van een houtklover (fendeur des merrains), een kuiper (tonnelier) en hun eigen distilleerderij en chais.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, Vieille Réserve.

http://www.moinefreres.fr/
Adres: 1 Rue de la Boucle, 16200 Villeneuve-Chassors. Telefoon: 0545 809891. (Bezoek het hele jaar van maandag tot vrijdag 9930-12h en 14h-18h30. Zaterdag, zondag en feestdagen op afspraak). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here