Michelet

Michelet, bouilleur de Cru in Ségonzac (grande champagne)

Eric en Francis Michelet bezitten 23 hectare wijngaard in de grande champagne. Ze hebben twee stookketels. Michelet levert ook aan Rémi Martin.
Hij rijpt zijn eau-de-vie in Limousin eiken.

Gamma (grande champagne): VS, VSOP, XO, Vieille Réserve.

www.cognac-michelet.fr
Adres: 9 rue du Peu, 16130 Segonzac. Telefoon: 05 45 83 39 80. Bezoek is welkom. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here