Mesnier

Régis Mesnier, bouilleur de Cru in St. Cybardeaux (fins bois)

Régis Mesnier is een bouilleur de cru in de fins bois regio. Hij verhuurt ook enkele gîtes en daar ligt tegenwoordig meer de nadruk op. Ze hebben zelf geen alambiek.

Gamma (fins bois): VSOP, XO.

http://www.somespa.fr/
Adres: Chez Prollaud, 16170 St. Cybardeaux. Telefoon: 0545 968860. (Geen informatie over bezoekmogelijkheid).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here