Matuschka Greiffenclau

Matuschka Greiffenclau, handelaar in Saint-Eugène (petite champagne)

Je zou Matuschka Greiffenclau ook een bouilleur de Cru kunnen noemen, want hij maakt zijn petite champagnes van zijn eigen druiven, maar hij verkoopt ook wijn en champagne. Rond de eeuwwisseling is Markus Matuschka Greiffenclau in Charente begonnen met wijnbouw.

Markus Matuschka Greiffenclau is een graaf uit een rijk Duits geslacht, de Greiffenclau’s, met een stamboom die teruggaat tot de 8e eeuw. Deze familie verbouwt al wijn sinds eind 8e eeuw, maar de eerste bewijzen daarvan op schrift dateren van 1211. De termen Spätlese en Kabinett zouden ook door deze familie zijn bedacht.
Ze bezitten nu 14 hectare kalkrijke grond in de petite champagne area die beplant is met Ugni Blanc en een gedeelte Colombard. Met hun eeuwenlange kennis van het wijn-productieproces streven ze naar cognacs van hoge kwaliteit. Ze destilleren de wijn ook zelf.

Gamma (petite champagne): Grande Réserve Cognac, 2000 Vintage Cognac. Beiden zijn gemaakt van 70% Ugni Blanc en 30% Colombard.

http://www.cmgcognac.com/ en http://www.cognac-cognac.com/
Adres: 28 Allée de chez Baudry, 17520 Saint Eugène. Telefoon: 05 46487299. (geen informatie beschikbaar over de mogelijkheden tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here