Marquis de Sylène

Marquis de Sylène, cognacproducent in Luchac

Deze firma is in 1983 gestart door Daniel en Regine Billon. Zij richten zich geheel op de verkoop van cognac in originele flessen. Ze verkopen niet rechtstreeks aan particulieren. Aangezien er geen informatie wordt gegeven over de productiewijze van de cognacs noch over de inhoud, moeten we er van uitgaan dat ze de cognacs betrekken van derden en dat het blends zijn. Toch heeft Billon een tijdje geleden een stuk land gekocht, wat er op kan duiden dat ze zelf ook wijn verbouwen.
Behalve cognac worden ook (steeds meer?) flessen brandy gemaakt en wordt ook armagnac, calvados, whisky e.d. in hun fraai vormgegeven flessen verkocht.
Aan het eind van de vorige eeuw maakten ze nog de alcotricine, een soort ampul, die ze vulden met cognac. Hier is nog wel via veiling-sites en dergelijke aan te komen.

Verdere informatie is gewenst.

http://www.marquisdesylene.com/
Adres: Chassors, 16200 Luchac. Telefoon: 0545 816535. (Geen informatie bekend over bezoekmogelijkheid.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here