Marchand

Marchand, bouilleur de Cru in Saint Bonnet sur Gironde (fins bois)

De familie Marchand is al vier generaties lang actief in de wijnbouw. Vanaf 1978 zetten ze hun eigen producten in de markt. Ze beschikken over 18 hectare fins bois en destilleren zelf.

Gamma (fins bois): XXX, VSOP, Napoléon, XO.

http://www.berceau-des-anges.com/ 
Adres: Berceau des Anges, Les Moulineaux, 22 route de St Ciers, 17150 Saint Bonnet sur Gironde. Telefoon: 0546 860716; mob.: 06 08830215. (Bezoek: van maandag tot vrijdag op afspraak. Zaterdags open van 9h-19h.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here