Marancheville

Marancheville, handelshuis en distillateur in Mainxe


Marancheville is een nieuw cognacmerk dat in 2015 is opgericht. Er is weinig van bekend, maar met behulp van wat speurwerk lijkt het volgende beeld naar voren te komen. Laurent (Nedelec?) en Grégoire (Lucas?) zijn twee zwagers die getrouwd zijn met dochters van een distillateursfamilie. Deze familie bestaat uit de Nau-familie en de Gérinaud-femailie. Het bedrijf heet Gérinaud Distillerie.
De belangrijkste inkomstenbron blijft de distillatie voor meerdere grote cognachuizen. Maar het beginnen van een eigen merk is een grote bron van vreugde en inspiratie.

Gamma (grande champagne): VSOP, 10 Jaar, XO.

https://www.cognac-marancheville.com/
Adres: 8 chemin des porches, 16200 Mainxe. Telefoon: 06 45740087 of 06 12649720. (Geen informatie bekend over bezoektijden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here