Lisker

Lisker, handelaar in cognac te Cognac

Familiebedrijf van de Nederlandse familie Liesker, opgericht in 1824 door Christiaan Liesker. Maar pas nadat Christiaan Liesker jr. het in 1880 overneemt, beginnen ze ook in cognac te handelen. De naam Liesker wordt in Frankrijk Lisker.
Ze produceren cognac-blends gemaakt van grande champagne, borderies en fins bois.
De huidige eigenaar heet Stéphane Valsamides (Marianne Liesker is getrouwd met een Valsamides).

Gamma (blends): VS, VSOP, XO.

http://www.lisker-cognac.com
33 Rue du Canton, 16100 Cognac. Telefoon: 0545 361063. (Geen bezoek.)
(Dit is hetzelfde adres als dat van Moyet, maar er is geen relatie tussen die twee.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here