Lise Baccara

Lise Baccara, merk van samenwerkende wijnboeren te Pons

Lisa Baccara is een samenwerkingsverband van zes wijnboeren uit drie verschillende gebieden: grande champagne, petite champagne en fins bois. Het is in 1988 opgezet door initiatiefnemer Gerard Paignon, die nu tevens de directeur is. Gezamenlijk bezitten ze 100 hectare wijngaard.
He idee was om originele, vernieuwende producten in de markt te zetten om zich daarmee door de crisis in de tachtiger jaren heen te worstelen. Verscheidene nieuwe likeuren werden gecreëerd door Gerard Paignon, die van huis uit ‘viticulteur liquoriste’ is. Maar ze maken dus ook cognac. Aanvankelijk alleen een XO, maar intussen ook een VS en een VSOP.

Gamma: VS (blend), VSOP (fins bois), XO (blend van grande champagne en fins bois).

http://www.lisebaccara.com/
Rue des Potirons, Pinthiers, 17800 Pons. Telefoon: 0546 962198; mob.: 06 80141478. (Geen informatie over bezoektijden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here