Lembert

Didier lembert, bouilleur de Cru in Montchaude (petite champagne)

[Niet te verwarren met Alain Lembert in Archiac, noch met Claude Lembert in Saint Eugène, beiden petite champagne.]

Didier Lembert is een familiebedrijf dat aan de rivier de Trèfle ligt (trèfle is klaver, vandaar het logo) en heeft 20 hectare bouwgrond. Hij beschikt ook over wat grond in de grande champagne. Hij staat bij twee grote cognac-huizen onder contract.
Ze distilleren zelf.

Gamma (petite champagne): VS, Vieille Réserve, XO.

http://www.saveurs-sud-charente.com/products/24_lembert-didier (geen eigen website)
Adres: Les Fonteneaux, Route de Jonzac, 16300 Montchaude. Telefoon: 0545 789279; mob.: 06 82747263. (Van 15 juni tot 15 september geopend op vrijdagen tussen 8h en 18h. De rest van de week en de andere maanden op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here