Lecat

Lecat, merk van Lassoudière, bouilleur de Cru in Villeret (fins bois)

Le Champ du Frêne

Jean-Luc Lassoudière is een bouilleur de cru die al enige tijd samen met J-Y Varagnac het merk Athanor produceert. Maar recent is hij nu begonnen zelfstandig een merk te produceren: Lecat. De naam Lecat is van Pierre Lecat, schoonvader van Lassoudière, die eind 19e eeuw niet alleen naam maakte als horlogemaker (vandaar het logo), maar ook wijn- en cognacproducent was.

Gamma (waarschijnlijk allen fins bois): VS Instinct, VSOP Experience, XO Mémoire.

http://www.cognac-lecat.com/en/
Adres: Villeret, 16140 Saint Fraigne. Telefoon: 0545 250993. (Er wordt geen informatie gegeven over mogelijkheid tot bezoek, maar Le Champ du Frêne zit op hetzelfde adres en is van maandag tot vrijdag open van 8.30 tot 19h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here