Lebecq

Alain Lebecq, bouilleur de Cru in Bernac, Criteuil-la-Magdeleine (grande et petite champagne)

De familie Lebecq verbouwt al sinds ruim vier eeuwen wijn en heeft wijngaarden aan beide zijden van de rivier de Né, in de grande champagne en in de petite champagne.

Tegenwoordig bewaart Alain Lebecq de goede jaren van de grande champagne apart, gecontroleerd door de BNIC, voor de productie van vintages.

Alain Lebecq is getrouwd met een dochter van Delaunay en heeft ook de beschikking over de oude voorraden van Delaunay. Monique Paquet (dochter van Delaunay) was officieel benoemd als liquidateur van de onderneming Delaunay. Momenteel staat Jacky Paquet bij het BNIC als zodanig vermeld, met als adres Biard bij Ségonzac, maar de routebeschrijving leidt je naar het adres van Alain Lebecq.

Gamma: VS (petite champagne), VSOP (petite champagne), XO de M. Delaunay (grande champagne), Exigence de M. Delaunay (grande champagne), La Référence 1965 (grande champagne), La Référence 1928 (grande champagne).

http://www.terredesaveurs.com/pl/entreprises.pl?q=lebecq&n=1
Adres: Bernac, 16300 Criteuil-la-Magdeleine. Telefoon: 0545 805627. (geen informatie over bezoekmogelijkheden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here