Laval Aubinaud

Laval Aubinaud, bouilleur de Cru in Mons (fins bois)

Het bedrijf EARL Laval Aubinaud is genoemd naar Henri Laval en Louis Aubinaud. De huidige eigenaresse is Kathy Aubinaud.
Het is mij niet bekend of ze zelf destilleren.

Gamma (fins bois): ***, VSOP (voor zover bekend).

http://www.cognacetapes.com/fiche/cognac-laval-aubinaud  (geen eigen website).
Adres: Le Bourg, Rue du Bois de Montbrun, 16140 Mons. Telefoon: 0545 211202; mob.: 06 18651890. (Geopend voor bezoekers van 15 juni tot 15 september maandag tot zaterdag van 10h – 19h en zondag van 10h – 12h en van 16h – 19h. De rest van het jaar dezelfde tijden, maar op zondagen alleen op afspraak.)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here