Landy

Landy, merk van Ferrand (zie ook daar)

Chateau de Bonbonnet

Landy is een merk dat gecreëerd is door Gabriel & Associés. Aanvankelijk waren de Landy’s alleen een blend van grande champagne, petite champagne en fins bois, maar de range is inmiddels uitgebreid met een grande champagne.

Landy Désir

 

Gamma: VS, VSOP, Landy Désir, XO Excellence, XO no. 1, XO premier Cru (grande champagne), Collection Privé.

Landy logo

 

 

 

http://www.landycognac.com/
Adres en bezoekinformatie: zie bij Ferrand.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here