Landry

Landry, bouilleur de Cru te Germignac (petite champagne)

Niet veel van bekend. Sinds 1972 verkoopt Landry eigen cognacs. Hij bezit 19 hectare in één van de beste gebieden van de petite champagne.
De familie runt ook een restaurant en bed & Breakfast.

Volgens Nicolas Faith (1987) voegt hij boisé toe aan zijn producten.

Gamma (petite champagne): VS, VSOP, Vieille Réserve, Hors d’Age.

Het merk Domaine de Beaulieu is ook in de handel geweest.

http://www.domainedebeaulieu.fr/
Adres: Domaine de Beaulieu, 17520 Germignac. Telefoon: 0546 495090. (bezoek is welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here