Julliard

Julliard, bouilleur de Cru te Pérignac (petite champagne)

Pierre en Maxime Julliard zijn alweer de van de zevende generatie wijnbouwers in deze tamelijk onbekende familie.

Gamma (petite champagne): VSOP, Napoléon.

http://www.vignoblesjulliard.com/
A
dres: 8 Rue de l’Église, 17800 Pérignac. Telefoon: 06 80670554. (geen informatie bekend over openingstijden; bezoek wel mogelijk.)

Of: Chemin Pouyade, 17800 Pérignac. Telefoon: 0546 950101.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here