Jouffe

Laurent Jouffe, exporteur van cognac en calvados te Dinan, Bretagne

Huis te Dinan

Laurent Jouffe stamt uit een familie van distillateurs. Gefascineerd door de smaak van cognac, besloot hij om zelf cognac te gaan produceren. Hij gebruikt alleen grande champagne cognacs voor het assembleren van zijn eigen producten. Voor zover mij bekend, destilleert hij niet zelf.

Gamma (grande champagnes): Deluxe, VS, VSOP, XO, Extra, Hors d’Age.
Daarnaast nog het merk Prince Murat: XO.

http://www.jouffe.fr/
Adres: 11 rue de l’Espérance, 22100 Dinan. Telefoon: 0296 870351. (Geen mogelijkheid tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here