Jobet

Jobet, bouilleur de cru in Macqueville (fins bois)

Sins meerdere generaties is de familie Jobet in het bezit van 28 hectare wijngaard in de fins bois regio op de ’terres de groies’ van de Pays Bas. De Pays Bas is een regio ten oosten van Matha die een paar honderd vierkante kilometer groot is. In 2010 hebben twee nichtjes van Francis Jobet, de tweeling Delphine en Séverine Belin, het bedrijf overgenomen en is Francis op de loonlijst gekomen om te adviseren. Voor Francis waren eerst Pierre en daarna René eigenaar. Wie Francis is heb ik niet kunnen achterhalen, maar het is mogelijk dat Francis voluit René-Francis heet.

Een mooi plaatje van maison Jobet om bij deze pagina te plaatsen ontbreekt nog. Misschien iemand die er geweest is?

Gamma (fins bois): Prélude, Extra, Héritage.

Geen website.
Adres: 17 Rue du Chateau, Bouchereau, 17490 Macqueville. Telefoon: 0546 266411. (Geen informatie bekend over bezoektijden, maar bezoek is welkom.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here