Ile d´Oléron

île d´Oléron, merk van les Vignerons d´Oléron, coöperatie op île d´Oléron (bois ordinaires)

Deze coöperatie van ongeveer 50 wijnboeren heeft zijn winkel in Saint Pierre d’Oléron.

Gamma (bois ordinaires): VS, VS Louis Pearle, VSOP, VSOP Louis Pearle, XO, XO Louis Pearle.


http://vigneronsoleron.fr/
Adres: 37 Rue de Bonnemie, 17310 Saint Pierre d’Oléron. Telefoon:  0546 470032. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here