Hervouet

Pascal Hervouet, bouilleur de Cru in Saint Martin de Coux (bons bois)

Pascal Hervouet is in 1980 in de wijnbouw begonnen en is in 1992 zelfstandig eigenaar geworden van een wijngaard van 8,5 hectare in de bons bois. Hij destilleert niet zelf.

Gamma (bons bois): VSOP, Napoléon.

http://www.vignobleshervouet.com/
Adres: Sarrazin, 17360 Saint Martin de Coux. Telefoon: 06 89861729 of 06 71062124. (Bezoekers zijn welkom, maar na telefonische vooraankondiging.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here