Hermitage

Hermitage Cognac, eigendom van een Engelse cognacproducent die tevens eigenaar is van Brandyclassics.

Brandyclassics is eigendom van David Baker, een Engelsman die in 1980 in de ban raakte van cognac. Hij is begonnen met een distributiebedrijf voor AE Dor, maar heeft dit uitgebreid door contacten aan te gaan met een selectie van kleine, maar uitstekende bouilleurs de Cru in de hele cognacregio en in samenwerking met hen een eigen cognaclabel te beginnen: Hermitage Cognac. De meeste van zijn cognacs zijn grande champagne, maar er zijn ook cognacs uit andere districten. Elke cognac is een single estate cognac en de naam verwijst gewoonlijk naar de gemeente van de wijngaard waar de cognac vandaan komt, maar soms ook naar de naam van de bouilleur. Het zijn exclusieve en dure cognacs, die regelmatig bekroond zijn.

http://www.brandyclassics.com
Adres: 87 Trowbridge Road, Bradford on Avon, BA151EG Wiltshire, UK. Telefoonnummer: +44 (0)1225 863988. (Bezoek is op afspraak mogelijk in Bradford on Avon).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here